Hetki, (toivottavasti) lyhyt huoltokatkos..
A moment, (hopefully) short maintenance break..
Moment, (förhoppingsvis) en kort paus i tjänst..